LEV-conferentie in Lochem - ECCO project

Datum: 
dinsdag, 13 november 2018

Wat is ECCO?

Het aantal initiatieven van burgers en boeren om samen lokaal duurzame energie op te wekken stijgt langzaam maar zeker. Toch wordt het opstarten van een energiecoöperatie om in de lokale energiebehoefte te voorzien nog steeds niet als eenvoudig of voor de hand liggend bestempeld. Het Europese samenwerkingsproject ECCO biedt daar een oplossing voor. Ervaren voorlopers in Noordwest Europa delen kennis en kunde en stellen hun bewezen business cases beschikbaar aan nieuwe zusterorganisaties. Samen bouwen ze zo aan het netwerk dat de verduurzaming  kan helpen versnellen en verbreden.

Tweede internationale bijeenkomst, nu in Nederland

Elke ECCO-projectpartner wordt uitgedaagd om enkele nieuwe initiatiefnemers mee te brengen naar deze tweede internationale ECCO-bijeenkomst voor het opdoen van inspiratie en kennis. Ook aanvullende bijdragen of suggesties in de uitwerking van het hieronder geschetste programma zijn van harte welkom. Daarmee kan het ECCO-netwerk snel groeien en flink bijdragen aan onze Europese energie- en klimaatdoelen.

U bent welkom!

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze internationale bijeenkomst te Lochem en actief bij te dragen aan workshops, masterclasses, excursies en debatten. Dat geldt voor zowel lokale initiatiefnemers, als ook voor bestuurders van overheden en vertegenwoordigers van kenniscentra en koepelorganisaties die de energietransitie in de eigen regio op gang willen brengen. Op dinsdag 13 november organiseren emovia en LochemEnergie een gecombineerde excursie en masterclass over elektrische (deel)auto's. LochemEnergie heeft een intensief programma in voorbereiding waarbij het uitwisselen van praktische kennis en ervaring en de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden centraal staan.

Tonnie Tekelenburg, voorzitter van emovia en actief lid van LochemEnergie, is ECCO-projectleider